Home Service Portfolio Contact

Graphic Designer

"Don't design for work, Design for your passion."

- Lewis De Snoeck -

service

what i do

design

Het proces is de uitwerking van ideeën naar een ontwerp dat wordt het ontwerpen genoemd. Het ontwerpproces is de eerste fase van de productlevens. De productlevenscyclus bestaat uit de ontwerpcyclus de produceercyclus, de gebruikcyclus en een verwijderen fase.

webdesign

Webdesign is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien. Omdat deze twee onderdelen regelmatig niet door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

logo

is een grafisch merkteken, embleem of symbool dat wordt gebruikt om openbare erkenning te bevorderen en te bevorderen. Het kan een abstract of figuratief ontwerp zijn of de tekst van de naam die het vertegenwoordigt, zoals in een logo of een woordmerk bevatten. In de dagen van het zetten van heet metaal.

Portfolio

fotoshopeffect
affische Benny
tijger bewerkt in photoshop
persoon met effect
affische met zee
tportende mensen

info

In deze studierichting leer je met verschillende media een gamma aan digitale communicatieve producten te maken. Je leert grafische publicaties ontwerpen, beeldbewerking, illustratief tekenen, websites en 3D-animaties te maken en je wordt ingewijd in de geheimen van digitale audiovisuele producten. Deze richting is gesneden koek wanneer je gepassioneerd bent door digitale technieken in de media- en communicatiewereld. Een publicatie voor beeldscherm, tablet pc, smartphone, vergt een aangepaste vormgeving en typografie die dynamisch en interactief is. Het programmeren van een website, bewerken van stilstaande en bewegende beelden en geluid vragen specifieke kennis een vaardigheden. Om inzicht te verwerven in de complementariteit tussen gedrukte en digitale producten leer je ook als DTP’er teksten, foto en tekeningen voorbereiden en assembleren tot een drukklaar bestand.

In de derde graad Multimedia kies je voor het verwerven van brede minimale vaardigheden om toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt als webdesigner en als DTP’er. Veel leerlingen kiezen na deze derde graad voor het volgen van een Se-n-Se opleiding in VISO wat we ten zeerste aanraden omdat dit je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt. Wanneer je goed presteert in talen, wetenschappen en wiskunde kan je verder studeren als professionele bachelor in de BAMA-structuur van het hoger onderwijs. Een aantal leerlingen kiest er jaarlijks voor om de stap naar het hoger onderwijs met een jaar uit te stellen en eerst een Se-n-Se opleiding te volgen.

Contacteer mij!