foto van typografie

Typografie

foto van graffiti in Gentfoto van typografie op een oud bordfoto van typografie in graffiti

Elk bedrijf heeft een logo, zonder logo heb je niet snel een herkenningspunt als bedrijf of organisatie. Een logo kan een grafisch symbool zijn of een bestaan uit een tekst die op een bepaalde manier is opgemaakt. Een combinatie van zo’n symbool en tekst is ook mogelijk. Als een logo alleen uit een tekst bestaat die op een bepaald manier is opgemaakt noemen we dat een woordmerk.

We noemen een logo een beeldmerk als het bestaat uit een embleem, afbeelding, letter, merk, zegel, monogram of mascotte. Een beeldmerk is dus makkelijker te herkennen als je er snel overheen kijkt en blijft langer hangen. Een beeldmerk en een woordmerk kan je ook combineren. Het logo heeft een bepaald karakter die je maakt door je kleurgebruik, witruimtes, vormen en typografische keuzes.

Het beeldmerk moet vaak het woordmerk versterken en kan dus ook overeenkomen. Bijvoorbeeld het merk Apple heeft als beeldmerk een appel. Echter hoeft dit niet altijd. Een beeldmerk kan bestaan uit embleem, afbeedling, letter, merk, zegel, monogram of mascotte.

(www.straver-reclame.nl)

“Typografie omvat alle aspecten
die horen bij het opmaken
van teksten.
Hieronder vallen onder andere
de keuze van lettertypen,
regelafstand en witruimte.”

Een etalage is het voorste gedeelte van een winkel, dat van buitenaf zichtbaar is en ook is bedoeld voor de voorbijganger die zich (nog) buiten de winkel bevindt. Etaleren betekent “uitstallen, tentoonstellen”, en de etalage heeft ook de functie te laten zien wat de aard is van de winkel: welke goederen worden er verkocht, gericht op de doelgroep waarop de onderneming zich richt. De etalage attendeert de beoogde klant op het assortiment.

Is de doelgroep bijvoorbeeld de kapitaalkrachtige koper, dan zullen betrekkelijk dure en/of luxe artikelen worden tentoongesteld. Daarmee wordt de minder veeleisende koper afgeschrikt, maar die behoort dan ook niet tot de doelgroep. Omgekeerd zal een winkel die zich op een breder of zeer prijsbewust publiek richt, ertegen waken dat publiek af te schrikken door het uitstallen van artikelen voor een exclusieve markt.

De attenderende functie is basaal: als klanten niet weten wat een winkel biedt, kan de leverancier moeilijk verwachten dat bezoekers, behalve de nieuwsgierigen, over zijn drempel stappen.
(www.wikipedia.org)

Belettering is een reclamevorm die wordt toegepast door het plakken van vinyl op verschillende ondergronden. De meest voorkomende toepassingen van belettering zijn die van autobelettering (voertuigbelettering) of winkelbelettering. Belettering kan een permanente reclame-uiting zijn, maar kan ook voor tijdelijke aanbiedingen of acties aangebracht worden op ramen van winkels of kantoorpanden. Belettering werd vroeger gedaan door schilders. Tegenwoordig is het voorbereidende werk vooral in handen van een grafisch vormgever.

Belettering op uw gevel of op uw bedrijfswagen is nog steeds een hele effectieve manier van reclame maken. Hoeveel mensen lopen er langs uw winkel? Hoeveel weggebruikers en voorbijgangers zien uw bedrijfsauto rijden? Het is een gemiste kans als u deze mensen niet vertelt wie u bent en wat u doet.

(www.1bureau.nl)