Etalages

in Gent

Etalage

Een etalage is het voorste gedeelte van een winkel, dat van buitenaf zichtbaar is en ook is bedoeld voor de voorbijganger die zich (nog) buiten de winkel bevindt. Etaleren betekent “uitstallen, tentoonstellen”, en de etalage heeft ook de functie te laten zien wat de aard is van de winkel: welke goederen worden er verkocht, gericht op de doelgroep waarop de onderneming zich richt. De etalage attendeert de beoogde klant op het assortiment.

Is de doelgroep bijvoorbeeld de kapitaalkrachtige koper, dan zullen betrekkelijk dure en/of luxe artikelen worden tentoongesteld Daarmee wordt de minder veeleisende koper afgeschrikt, maar die behoort dan ook niet tot de doelgroep.

Omgekeerd zal een winkel die zich op een breder of zeer prijsbewust publiek richt, ertegen waken dat publiek af te schrikken door het uitstallen van artikelen voor een exclusieve markt.

De attenderende functie is basaal: als klanten niet weten wat een winkel biedt, kan de leverancier moeilijk verwachten dat bezoekers, behalve de nieuwsgierigen, over zijn drempel stappen.

Alternatieve tekst: Hoedje uit de etalageAlternatieve tekst: Paspoppen uit de etalage

Logo’s in Gent

Logo’s

Elk bedrijf heeft een logo, zonder logo heb je niet snel een herkenningspunt als bedrijf of organisatie.
Een logo kan een grafisch symbool zijn of een bestaan uit een tekst die op een bepaalde manier is opgemaakt. Een combinatie van zo’n symbool en tekst is ook mogelijk. Als een logo alleen uit een tekst bestaat die op een bepaald manier is opgemaakt noemen we dat een woordmerk.
We noemen een logo een beeldmerk als het bestaat uit een embleem, afbeelding, letter, merk, zegel, monogram of mascotte. Een beeldmerk is dus makkelijker te herkennen als je er snel overheen kijkt en blijft langer hangen. Een beeldmerk en een woordmerk kan je ook combineren. Het logo heeft een bepaald karakter die je maakt door je kleurgebruik, witruimtes, vormen en typogra sche keuzes. Het beeldmerk moet vaak het woordmerk versterken en kan dus ook overeenkomen. Bijvoorbeeld het merk Apple heeft als beeldmerk een appel. Echter hoeft dit niet altijd.
Een beeldmerk kan bestaan uit embleem, afbeedling, letter, merk, zegel, monogram of mascotte.

Typografie

Alternatieve tekst: Chocolade winkel

Typografie omvat alle aspecten die horen bij het opmaken van teksten. Hieronder vallen onder andere de keuze van lettertypen, regelafstand en witruimte. De keuze van deze voorgenoemde aspecten kunnen van invloed zijn bij het bereiken van en het zetten van de juiste toon voor een bepaalde doelgroep. Het kiezen van een lettertype is meestal het begin bij het opmaken van teksten. Zo zal een wetenschappelijk tijdschrift vaak een ander en meer zakelijk lettertype hanteren dan een commerciële advertentie. Daarnaast is het medium waar voor geschreven wordt belangrijk voor de bepaling van de typografie. Zo is een schreeflettertype vooral geschikt voor gedrukte media zoals kranten en boeken maar leest een schreefloos lettertype juist beter op een computerscherm. De persoon die zich buigt over de vormgeving van teksten heet een typograaf.